بایگانی‌ها اثر زیاد سخن گفتن - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اثر زیاد سخن گفتن

اسفند 3, 1396
danesh sara

چگونگي خوب حرف زدن:

بازدید: 25اهميت كلام: قرآن كريم از سنخ كلام است خود را به عنوان بيان معرفى كرده است: «هذا بيان للناس» (آل عمران، ۳ / ۱۳۸) گر […]