بایگانی‌ها اصل اتکایی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 3, 1397
nokate bime

اصل اتکایی چیست؟؟؟

تعریف اصل اتکایی در بیمه
تیر 26, 1396

ارتباط بیمه های عمر و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای

بازدید: 490معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند.