بایگانی‌ها اصل حسن نیت - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

شهریور 18, 1396
نوشته های بیمه ای

,,, توجه به اصول در جلسات مذاکره بیمه ای ,,,

بازدید: 31این یادداشت براساس تجربه بدست آمده ازجلسات مذاکره حضوری نماینده یک شرکت بیمه با مدیران یک شرکت بیمه گذاراقتباس شده است. همکاران کارشناس -کارگزار-نماینده فعال […]
تیر 26, 1396

ارتباط بیمه های عمر و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای

بازدید: 490معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند.