بایگانی‌ها اصل نفع بیمه پذیر - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اصل نفع بیمه پذیر

تیر 26, 1396

ارتباط بیمه های عمر و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای

بازدید: 490معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند.