نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

آیا میدانید چرا ۱۳ آذر روز بیمه نامیده شده است

/
در روز ۱۳ آذر 1367 ،ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،پس از مدته…
نوشته های بیمه ای

لزوم حمایت دولت در قبال ریسک های ملی

/
'''سخنی با جناب آقای دکتر روحانی ،ریاست محترم جمهوری در سالگرد زلزله …
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت اول)

/
راستش مدتها بود که بطور شخصی و بر اساس علاقه شغلی در حال پیدا نمودن …
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت دوم )

/
در این سلسله از یادداشت ها بدنبال بررسی میزان تاثیر گذاری ری…