نوشته‌ها

اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت دوازدهم )

/
پس از پیشنهاد اجرای برنامه های آموزشی برای حمایت از افزایش تولیدات م…

دولت در تامین بیمه شخص ثالث مشاغل کمک میکند

/
در پایان مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن ,سال جاری ۱۳۹۶سخنران امسال جناب آق…