نوشته‌ها

بیمه

 تاریخچه HSE

/
 تاریخچه HSE
نوشته های بیمه ای

ایمنی و صنعت: لشکر مجروحین و کشته شدگان پیشقراولان صنعت

/
,,,لشکر مجروحین و کشته شدگان پیشقراولان صنعت,,, عنوان یادداشت امروز ب…
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: ازحرف تا عمل لطفا مدیریت ریسک را به موضوع شوخی تبدیل نکنیم

/
در طی سالهای گذشته با توجه به تکالیف تعیین شده در موادی چند از قا…
نوشته های بیمه ای

روش های مقابله با ریسک و حوادث: مطالبه گری و حساسیت زایی گامی بنیادین در مقابله با مخاطرات

/
انجمن جامعه ایمن ایران ,هرساله در ابتدای فصل سرما ,با تکیه ب…