نوشته‌ها

اخبار بیمه

برای یکپارچه سازی خدمات نوین بانک ، بیمه و بورس رئیس می خواهیم

/
پانزده سال گپ تکنولوژیک صنعت بیمه با بانکها /سرمایه گذاری بیم…