بایگانی‌ها بيمه تمام‌خطر مقاطعه‌كاران(CAR) - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه تمام‌خطر مقاطعه‌كاران(CAR)

مهر 25, 1396

خطرات تحت پوشش بیمه تمام‌خطر مقاطعه‌کاران(CAR) چیست؟

بیمه CAR پوشش بیمه‌ای‌ «تمام خطر» را فراهم می‌آورد. لذا هر خطری که به‌نحوی مشخص مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می‌گیرد. بدین‌معنی که تقریباً هرگونه […]