بایگانی‌ها بيمه تمام‌خطر CAR - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 25, 1396

خطرات تحت پوشش بيمه تمام‌خطر مقاطعه‌كاران(CAR) چیست؟

بازدید: 14بيمه CAR پوشش بيمه‌اي‌ «تمام خطر» را فراهم مي‌آورد. لذا هر خطري كه به‌نحوي مشخص مستثني نشده باشد تحت پوشش قرار مي‌گيرد. بدين‌معني كه تقريباً […]