بایگانی‌ها بيمه جبران  خسارت حرفه اي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه جبران  خسارت حرفه اي

اسفند 27, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش پنج(فارسی)

بازدید: 10 بيمه  مستمری گروهی Occupational pensions بيمه  زيان  پولی Pecuniary loss مستمری Pension مستمری  ساليانه Pension annuities بيمه  ازكارافتادگیدايم Permanent health insurance نرخ  تداوم Persistency بيمه  […]