بایگانی‌ها بيمه حادثه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 4, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش نه(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-تعریف سال وقوع حادثه-شدّت حادثه چیست -پيشگيری از حادثه چیست-بيمه حادثه چیست – بيمه حوادث شخصی چیست
اردیبهشت 3, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هشت(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-ملحقّات بیمه نامه چیست– اجزای بیمه نامه چیست-تواتر حادثه چیست– فراوانی حادثه چیست-بيمه حادثه و سلامتی چیست -حادثه یا پيش آمد چیست  - پوشش منصوبات اضافی وسائط نقليه چیست – پوشش لوازم جانبی چیست