بایگانی‌ها بيمه دام - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 20, 1396

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

 دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است که در بعضی از انواع بیمه متداول می‌باشد […]