بایگانی‌ها بيمه درمان تکمیلی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه درمان تکمیلی

بهمن 20, 1396

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

بازدید: 47 دوره انتظار مدتی است كه در طول آن بيمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است كه در بعضی از انواع بيمه متداول […]