بایگانی‌ها بيمه مسئوليت مدني مديران هتل - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه مسئوليت مدني مديران هتل

دی 4, 1396

بيمه مسئوليت مدني مديران هتلها و واحدهاي اقامتي در قبال مسافران چیست؟؟؟

بازدید: 35در اين بيمه نامه بيمه گر در صورت احراز مسئوليت مديران و كاركنان هتل، خسارت جاني از قبيل فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي […]