بایگانی‌ها بيمه هاي  بلندمدت - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بيمه هاي  بلندمدت

اسفند 25, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش چهار(فارسی)

    مسئولیت Liability امید به  زندگی Life expectancy اعضای  لویدز Lloyd’s members لویدز لندن Lloyd’s of London حق  بیمه  مازاد Loading بیمه  مراقبت های  طولانی Long-term care insurance […]