بایگانی‌ها بيمه گر - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 23, 1396
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش سه(فارسی)

بازدید: 9 مستمري  آني Immediate annuities بيمه با سرمايه افزايشي Increasing term اصل  جبران  غرامت Indemnity سرمايه  براساس  شاخص Index-linked بيمه  ازكارافتادگي  دايم Individual permanent health […]