بایگانی‌ها بیست و پنج لوبیا - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 1, 1396

فن 25 لوبیا چیست؟؟؟

کلمنت استون (W.Kelemen ston) بنیانگذار بیمه‌ای توامان و از نابغه‌های انگیزه بخش قرن ما بود و در آموزش غلبه بر ترس به فروشندگان مهارت داشت. او […]