بایگانی‌ها بیماری های خاص - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 2, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هفت(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-بيمه عمر مختلط زودهنگام -بيمه عمر شتابان-بيمه عمر با شرط پرداخت سرمايه زود هنگام-مسئوليت مفروض-ذينفع مطلق