بایگانی‌ها بیمه از نظر فقه اسلامی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه از نظر فقه اسلامی

اسفند 27, 1396
حقوق بیمه

حقوق بیمه(بخش اول) :

بازدید: 65مقدمه:   الف) زمینه هاي روانی و اجتماعی شکل گیري بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را […]