بایگانی‌ها بیمه بدنه و ماشين آلات كشتي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه بدنه و ماشين آلات كشتي

بهمن 20, 1396

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی چیست؟؟؟

 در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تأسیسات کشتی به علت وقوع هر یک از خطرات بیمه شده‌ خسارت ببیند، بیمه گر، زیان وارده به […]
دی 4, 1396

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی چیست؟؟؟

در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تأسیسات آن به علت وقوع هر یک از خطرات بیمه شده، بیمه گر ‌زیان وارده به بیمه گذار […]