بایگانی‌ها بیمه بدنه و ماشين آلات كشتي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه بدنه و ماشين آلات كشتي

بهمن 20, 1396

بیمه بدنه و ماشين آلات كشتی چیست؟؟؟

بازدید: 20 در صورتی که بدنه و ماشين آلات و تأسيسات کشتی به علت وقوع هر يک از خطرات بيمه شده‌ خسارت ببیند، بیمه گر، زيان وارده […]
دی 4, 1396

بیمه بدنه و ماشين آلات كشتي چیست؟؟؟

بازدید: 22در صورتي كه بدنه و ماشين آلات و تأسيسات آن به علت وقوع هر يک از خطرات بيمه شده، بیمه گر ‌زيان وارده به بيمه […]