بایگانی‌ها بیمه تمام عمر - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 15, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش شانزدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین-قرارداد بيمه الحاقی چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست-بيمه عمر قابل تعديل چیست-بيمه نامه تعديل پذير چیست
شهریور 10, 1396

انواع بیمه عمر

بازدید: 235هدف اساسی بیمه های عمر ایجاد و جمع آوری ذخایر مالی و سرمایه گذاری و کسب سود حاصله از سرمایه گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات […]