بایگانی‌ها بیمه تکافل - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آبان 21, 1396
نوشته های بیمه ای

تکافل: من باوربه تکافل را شخصا مشاهده کردم

بازدید: 15مدتها بود که با واژه تکافل بجای ,,بیمه گری ,,از طریق برخی از مقالات منتشره در جراید اقتصادی آشنا شده بودم ,اما چون مطالب ترجمه […]