بایگانی‌ها بیمه شکست ماشین‌آلات - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه شکست ماشین‌آلات

آذر 5, 1397
بیمه مهندسی

بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

بازدید: 0بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات ( Machinery Loss of Profit or M.L.O.P) هرگاه بر اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین‌آلات، […]
فروردین 18, 1397

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بازدید: 14بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات یکی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری است. خسارت ایجاد شده از عدم حصول سود ناخالص ناشی از شکست ماشین‌آلات، تجهیزات […]