بایگانی‌ها بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

آذر 5, 1397
بیمه مهندسی

بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات

بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات ( Machinery Loss of Profit or M.L.O.P) هرگاه بر اثر یکی از خطرات تحت پوشش در بیمه شکست ماشین‌آلات، خط […]
فروردین 18, 1397

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه عدم‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات یکی از بیمه‌های دوره بهره‌برداری است. خسارت ایجاد شده از عدم حصول سود ناخالص ناشی از شکست ماشین‌آلات، تجهیزات و […]