بایگانی‌ها بیمه عمر به شرط حیات - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه عمر به شرط حیات

مرداد 7, 1397
بیمه عمر

بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور(قسمت اول)

1- تعریف بیمه عمرواشاره به رشته های عمر انفرادی رایج درکشور،مطلوبیت هریک و قابلیت درج در بسته های بیمه ایبیمه عمر یا بیمه زندگی قراردادی است […]
مهر 15, 1396

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه عمر به شرط حیاتLiving benefit assurance در این بیمه زندگی چون حیات بیمه شده در تاریخ انقضای بیمه شرط انجام تعهد بیمه گر است اصطلاحا […]