بایگانی‌ها بیمه عمر به شرط حیات - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بیمه عمر به شرط حیات

مرداد 7, 1397
بیمه عمر

بررسي راهکارهاي توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در کشور(قسمت اول)

بازدید: 211- تعریف بیمه عمرواشاره به رشته های عمر انفرادی رایج درکشور،مطلوبیت هریک و قابلیت درج در بسته های بیمه ایبيمه عمر يا بيمه زندگی قراردادی […]
مهر 15, 1396

بیمه عمر به شرط حیات

بازدید: 447بیمه عمر به شرط حیاتLiving benefit assurance در این بیمه زندگی چون حیات بیمه شده در تاریخ انقضای بیمه شرط انجام تعهد بیمه گر است […]