بایگانی‌ها بیمه هواپیما - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 25, 1397

بیمه بدنه هواپیما

بازدید: 25 هواپیما به دو دسته کلی تقسیم میشود: 1)هواپیماهای سبک و فوق سبک که جهت اهداف تفریحی، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2)هواپیمای […]
اسفند 1, 1396

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی ومدیریتی در اقتصاد خانوارها وبنگاههای اقتصادی,,,(قسمت سیزدهم )

بازدید: 18در قسمت دوازدهم از این سلسله یادداشت ها به نقش دو سیستم که در راه اندازی و مدیریت اجرایی کسب و کارهای نوین و کاهش […]