بایگانی‌ها بیمه P&I - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396
news

نفت‌کش‌سانچی: در حال انجام مراحل پرداخت خسارت سانچی هستیم

مدیر ارشد شرکت بیمه «استیم شیپ میوچوآل» گفت: سانچی تحت پوشش بیمه p&I نزد این شرکت است و اکنون در حال کمک به اعضای خود برای […]