بایگانی‌ها بی حركت ایستادن - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 3, 1396
danesh sara

چگونگی خوب حرف زدن

بازدید: 32اهميت كلام: قرآن كريم از سنخ كلام است خود را به عنوان بيان معرفى كرده است: «هذا بيان للناس» (آل عمران، ۳ / ۱۳۸) گر […]