بایگانی‌ها تعريف جامع و مانعي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

تعريف جامع و مانعي

تیر 26, 1396

تعریف عقد بیمه و ارتباط آن با بیمه های عمر

بازدید: 181قانون بيمه نيز در سال 1316 به تصويب رسيده و مشخصات و اصول و ضوابط عقد بيمه و انواع آن را تعيين نموده است و […]
تیر 26, 1396

ارتباط بیمه های عمر و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه ای

بازدید: 496معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات متمایز می نماید، اصولی که هر یک از طرفین ملزم به ایفای تعهدات آن هستند.