نوشته‌ها

درخواست از معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی ایران

/
پس از انتشار نامه ارسالی ۲۰ نفر از مدیران عامل شرکت های بیمه …

واریز مستقیم حق بیمه به شرکت بیمه ،بحث داغ استارت آپها در سندیکای بیمه گران

/
در این نشست زیرساخت های ارتباطی شرکت های بیمه با استارتاپ…