نوشته‌ها

اخبار بیمه

پاسخ به نگرانی برخی بیمه گذاران در خصوص نظرات متفاوت ناجا و قوه قضاییه درباره سند خودرو

/
تفاسیر متفاوت ناجا و قوه قضاییه از سند خودور تاثیری بر اصل تعه…