نوشته‌ها

طرح مجدد موضوع خصوصی سازی بیمه ایران و ادغام چند شرکت بیمه

/
✍️✍️ گفتگوی هفته : قبل از بیان موضوع اصلی به خاطره ای از ب…

ضرورت هاي مديريت ريسك

/
تحولات اخیر در نظام راهبری شرکتی نشانه هایی از تاکید بر مدیریت ریسک بن…

نوآوری در بیمه: آیا آروزی نوآوری در بازار بیمه تحقق خواهد یافت (قسمت سوم )

/
در دو قسمت قبلی به دو عامل اصلی که مانع نوآوری در تولید محصو…