نوشته‌ها

business

تعریف کارآفرینی

/
امروزه زیاد واژه کارآفرینی را می شنویم و زیاد می بینیم که خ…
بازاریابی و فروش بیمه

ارزیابی خریداران احتمالی

/
 یکی از بزرگترین عوامل اتلاف وقت در کار فروش صرف زمان زیاد …