نوشته‌ها

صد نامه فرستادم ،صد راه نشان دادم (یا نامه نمیخوانی یا راه نمیدانی)

/
بی دلیل نیست ،حضرت مولانا جلال الدین رومی از منظر همه اساتید و ادی…