نوشته‌ها

nokate bime

بررسى فقهى مساله بيمه (قسمت اول)

/
بيمه: بيمه براى ترميم عواقب و آثار زيانبار خطر و جبران خسارت …