نوشته‌ها

crm

ERP (قسمت اول)

/
مقدمه  "واحد بازرگانی و فروش با ما هماهنگ نیست!! واحد تولید ا…