نوشته‌ها

business

جف بزوس چطور ثروتمندترین فرد جهان شد؟!

/
جف بزوس مؤسس، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‌ی بزرگ‌ترین فروشگاه ا…