نوشته‌ها

نوشته های بیمه ای

'''چرا از استارتاپ ها در بازار بیمه استقبال نمی شود'''

/
هنوز درک مشترکی از روشهای فعالیت استارتاپ ها در بازار بیمه وجود ندارد ونظرات…

کارمزد فروش بیمه نامه: من که باور نکردم ، شما چطور

/
در طی روزهای گذشته ,خبری را به نقل از سوی یکی از مدیران محتر…
نوشته های بیمه ای

ظرفیت های خالی در صنعت بیمه

/
رئیس کل بیمه مرکزی صبح امروز در مراسم سالگرد بیمه ایران بر پرداخت س…
نوشته های بیمه ای

حرمت امامزاده را متولی نگه میدارد!!!!!

/
اگر به مطالعه و بررسی فرهنگ کار در خانواده هایی که از گذشته ا…