بایگانی‌ها مشتریان ناراضی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 1, 1396
crm

۹ دلیلی که باید مشتریان خود را راضی نگه دارید!

بازدید: 9۱- معادل ۹۸ درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به سمت رقبا می‌روند. ۲- احتمال اینکه مشتریان راضی مجدداً از شرکت شما خرید کنند، شش برابر […]