بایگانی‌ها مطالعات ریسک - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آبان 26, 1397
نوشته های بیمه ای

مرگبارترین آتش سوزی تاریخ کالیفرنیا

بازدید: 23آتش سوزی تحت نام : مندوسینو کمپلکس. آتش و آتش سوزی در طول تاریخ بشر یکی از مرگبارترین حوادث و خسارت آفرین ترین وقایع زندگی […]
اردیبهشت 25, 1397
نوشته های بیمه ای

گسترش بیمه حوادث و بلایای طبیعی یک ضرورت ملی 

بازدید: 6موقعیت جغرافیایی و سوابق خسارتهای طبیعی رخداده در چند دهه اخیر که آمار و ارقام آنها در آرشیو رسانه ها ثبت گردیده نشان میدهد پتانسیل […]