بایگانی‌ها معاونین محترم فنی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معاونین محترم فنی

اردیبهشت 25, 1397
نوشته های بیمه ای

گسترش بیمه حوادث و بلایای طبیعی یک ضرورت ملی 

بازدید: 6موقعیت جغرافیایی و سوابق خسارتهای طبیعی رخداده در چند دهه اخیر که آمار و ارقام آنها در آرشیو رسانه ها ثبت گردیده نشان میدهد پتانسیل […]