بایگانی‌ها معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته آتش‌سوزي

مهر 29, 1396

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته آتش‌سوزی کدامند ؟

۱-          نوع قرارداد (عادی، تمام خطر، فرست لاس و …) ۲-          گزارش کارشناس ریسک. ۳-          نوع و امکانات ایمنی مورد بیمه. ۴-          نوع کالاهای مورد بیمه. ۵-          دامنه پوشش. ۶-          درصد و […]
مهر 29, 1396

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته باربری کدامند ؟

۱-          نوع و دامنه پوشش براساس کلوزهای A و B و C و TOTAL LOSS و پوشش‌های فراتر از هر کلوز. ۲-          نوع و خصوصیات محموله (شکنندگی، فساد پذیری و …). ۳-          طریق حمل (زمینی، هوائی و […]
مهر 29, 1396
nokate bime

معیارهای اختصاصی تعیین نرخ حق‌بیمه رشته کشتی کدامند ؟

با توجه به تنوع کشتی‌ها از جمله باری و مسافری و محدوده تردد آنها، محاسبه نرخ در بیمه کشتی تابع عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های فنی کشتی، […]