بایگانی‌ها معیارهای ارزیابی عملکرد - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

معیارهای ارزیابی عملکرد

اسفند 12, 1396
crm

توصیه‌های کاربردی در پیاده سازی صدای مشتری (VOC)

بازدید: 56صدای مشتری (VOC) مفهومی است که فرایند دریافت نظرات، خواسته‌ها و شکایات مشتریان در سازمان را توصیف می‌نماید. در واقع صدای مشتری، یک روش تحقیق […]