بایگانی‌ها مقاومت: - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 3, 1397
marketing

هفت ویژگی فروشنگان برتر

بازدید: 8 کیفیت تفکر تعیین‌کننده کیفیت زندگی است. ۸۰ درصد موفقیت در فروش به نگرش و ۲۰ درصد به استعداد بستگی دارد. عزت‌نفس پایین دلیل اصلی […]