بایگانی‌ها مقررات یورک آنتورپ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مقررات یورک آنتورپ

بهمن 12, 1396

اطلاعاتی جالب در خصوص سیر تحول مقررات بیمه های دریائی

بازدید: 5 در کنفرانس بین‌المللی ۱۹۸۹ که درباره مقررات مربوط به نجات در دریا برگزار گردید ، حفظ محیط مورد توجه قرار گرفت و بر همین […]