بایگانی‌ها منابع طبیعی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 21, 1396

”’چهارشنبه سوری ,بزرگداشت یک سنت باستانی یا مراسمی پراز مخاطره و اضطراب ؟”’

بازدید: 10یادم میاد اون روزهایی که نوجوان بودم از روزهای قبل از آخرین سه شنبه هر سال,کارشناسان فرهنگی و اجتماعی در برنامه های رادیویی در مورد […]