بایگانی‌ها مهندس نامدار زنگنه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهندس نامدار زنگنه

آذر 18, 1396
نوشته های بیمه ای

”’جدیدا روابط عمومی ها بیشتر به تبلیغ مدیران عامل خود میپردازند!!!!!”’

بازدید: 12بیست و چهارمین همایش روز بیمه ,حاوی بیان سخنانی از جانب سخنرانان معروف بود که برخی از جملات کلیدی مطرح شده در آن هر یک […]