بایگانی‌ها موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درمقابل کارگران ساختمانی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارفرما درمقابل کارگران ساختمانی

اسفند 19, 1396

تعریف کلوز های اختیاری بیمه مسئولیت مدنی(7)

بازدید: 12کلوز فعالیت های غیر مرتبط با فعالیت بیمه شده: این کلوز از بیمه مسئولیت مدنی ، مسئولیت بیمه­‌گذار در ارتباط با جبران صدمات جسمی کارکنان […]