بایگانی‌ها موسسات استارتاپ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 18, 1397
neveshte

,,,تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ششم به هماهنگی کامل دولت و بخش خصوصی نیازمند است.,,,

تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ششم نیازمند چه ابزارهایی می باشد؟